Česká Žula, s.r.o.

Na našem nejstarším kamenolomu v oblasti dnešního dobývacího prostoru Vápenice I probíhá těžba a kamenické zpracování žuly již od roku 1908.

V roce 1930 zde byla otevřena druhá těžební jáma a začaly se objevovat první zmínky o kamenických živnostech z této oblasti.

Na začátku 70. let 20. století byl stanoven nový dobývací prostor a byla zahájena těžba žuly v kamenolomu Vápenice I.

V roce 1992 byla založena společnost Česká žula spol. s r.o.

Od roku 1993 byla rozšířena hrubá kamenická výroba o výrobu dlažebních kostek a mozaiky. Zavedly se nové technologické postupy v těžbě bloků a byl podstatně rozšířen dobývací prostor.



Historie České žuly

2022 Česká Žula, s.r.o. slaví 30. výročí svého vzniku a 50 let od stanovení nového dobývacího prostoru a zahájení těžby v kamenolomu Vápenice I.
2016 – 2019 Další modernizace technologií HKV i UKV
2010 Vytěžení dosud největšího surového bloku 260 tun, použit pro výrobu soklu pod sochu Svatopluka pro Bratislavský Hrad
2001 – 2007 Postupná instalace a zprovoznění dalších strojů UKV včetně brousícího poloautomatu 12,0×1,25 m a velkoprůměrové pily 3500 mm. Instalace kamionové váhy 60 tun
2000 Zahájení výstavby hal pro ušlechtilou kamenickou výrobu (UKV), zprovoznění prvního stroje UKV – lanové pily
1998 Vytěžení do té doby největšího monolitického bloku 14,5×1,5×1,5 m (cca 80 tun) a jeho zpracování na leštěný konický pylon 10,5×1,25×1,25 m pro repliku žulového pomníku v Praze, Pod Emauzy „Praha svým vítězným synům“ (originál stržen a zničen za protektorátu), výroba a osazení celé žulové části pomníku (cca 220 tun Vápenické žuly)
1993 Rozšíření hrubé kamenické výroby (HKV) o výrobu dlažebních kostek, mozaiky, zavedení nových technologických postupů v těžbě bloků, podstatné rozšíření kamenolomu Vápenice I. v rámci dobývacího prostoru
1992 Založení společnosti ČESKÁ ŽULA spol. s r.o.
1970 – 1972 Geologický průzkum, stanovení nového dobývacího prostoru a zahájení těžby v kamenolomu Vápenice I
1930 Otevření druhé těžební jámy a první zmínky o provozování kamenických živností v oblasti DP Vápenice
1908 Zahájení těžby a kamenického zpracování žuly v oblasti dnešního dobývacího prostoru (DP) Vápenice
350.000.000 let př.n.l. Tvorba a formování středočeského plutonu s oběma našimi ložisky žuly Vápenice a Vápenice I
Vážení obchodní partneři,

chtěli bychom Vás informovat o plánované zimní technologické odstávce. Výrobní závod se uzavře 17. 12. 2022 a samotná výroba se spustí od 27. 2. 2023. Nakládka skladových výrobků bude možná od 9. 1. 2023.

Česká Žula, s.r.o.

PF 2023